Contact/Inschrijven

Contact:
Wilt u eerst meer informatie over de training, dan kunt u contact met mij opnemen door een telefoontje naar: 06-27197632. Of u kunt per email uw vragen stellen (info@kidsmindfulness.nl)

Inschrijven:
Vul onderstaand formulier in om uw kind in te schrijven voor een training of uzelf in te schrijven voor een ouderworkshop.


Ik geef mij op voor bovengenoemde training. Ik weet dat als ik bepaalde oefeningen, om welke reden dan ook, niet kan of wil doen, ik op geen enkele wijze verplicht ben deze oefeningen te doen. Ik weet ook dat ik de trainer niet verantwoordelijk kan stellen voor letsel als gevolg van deze oefeningen.

Voorwaarden voor deelname aan de training:

  • Deelname geschiedt in volgorde van binnenkomst van de aanmeldingsformulieren en is definitief als het geld is overgemaakt op girorekeningnummer 679.587.101 t.n.v. M.J. Hanegraaff (u ontvangt een factuur).
  • Bij annulering tot 7dagen voor aanvang van de te starten training wordt 50% in rekening gebracht. Daarna vindt geen restitutie meer plaats, wel wordt er eventueel gekeken naar een andere oplossing.
  • Annulering dient schriftelijk te gebeuren.
  • Bij te weinig deelnemers wordt de training schriftelijk geannuleerd en het geld teruggestort.