Info voor ouders/verzorgersWat is mindfulness?

Mindfulness betekent "opmerkzaamheid". Mindfulness is: met bewuste aandacht aanwezig zijn in het hier en nu. Zonder oordelen, vanuit een open en vriendelijke houding willen begrijpen wat er aan de hand is.

Wat houdt mindfulness voor kinderen of jongeren via de methode "Aandacht Werkt" in?

Mindfulness is een 8- tot 10-weekse methode van elke week 1 of 1,5 uur (al naar gelang de leeftijd), waarin kinderen of jongeren leren aandacht te hebben bij wat ze doen, denken of voelen op het moment dat het er is. Zonder er meteen op te reageren. Deelnemers leren vriendelijke en bewuste aandacht te geven aan gedachten, emoties en signalen van het lichaam. Zonder iets af te wijzen of er helemaal in mee te gaan, leren ze hun binnenwereld begrijpen, erkennen en accepteren.
Door bewuste aandacht al op jonge leeftijd te oefenen, nemen de concentratie en het vermogen om dingen te onthouden toe. Kinderen of jongeren merken het eerder als ze afgeleid zijn, gespannen zijn of niet kunnen slapen omdat ze liggen te piekeren. Ze herkennen en erkennen het als ze onrustig, moe, verdrietig of boos zijn. In de cursus leren ze hoe ze met gedachten, gevoelens en prikkels kunnen omgaan. De methode leert kinderen weerbaarder te worden en open te staan voor anderen en zichzelf. Hierdoor ontstaat vertrouwen.

Aandachttraining leert kinderen/jongeren:
Voor wie is de training bestemd?

De training is bestemd voor kinderen en jongeren tussen 6 en 18 jaar en is bedoeld voor kinderen/jongeren die:
Kinderen met een ernstige vorm van ADHD of autistische stoornissen kunnen doorverwezen worden naar een speciale mindfulnessgroep of kunnen de training individueel volgen.