Tarief 2021

LET OP: In sommige gevallen kunnen ouders in aanmerking komen voor vergoeding of gedeeltelijke tegemoetkoming (bijv. via de zorgverzekering, via de diaconie of via de aanvraag van een voucher bij Indebuurt033, telnr: 033-2048677)


Leeftijdsgroep Duur training Tarief
6 t/m 12 jaar
(basisonderwijs)
1 uur
(gedurende 8 weken)
€ 235,=
(incl. btw en incl. boek / downloads "Stilzitten als een kikker" van Eline Snel, werkboek en overig materiaal)
12 t/m 18 jaar
(middelbaar onderwijs
1,5 uur (gedurende 10 weken) € 375,=
(incl. btw en incl. luisterbestanden en overig materiaal)
Terugkomdagen
tot 12 jaar
1 uur per keer € 20,= per les (incl. btw en materiaalkosten)
Terugkomdagen
vanaf 12 jaar
1,5 uur per keer € 30,= per les(incl. btw en materiaalkosten)
Ouderworkshop 2,5 uur (gedurende 2 weken) € 100,=
(per kind; ongeacht of er 1 of 2 ouders deelnemen)

Het tarief is inclusief een intakegesprek, desgewenst een evaluatiegesprek en emailcontact gedurende de training.
Een los intakegesprek kost € 50,= (incl. btw) indien aansluitend daarop geen inschrijving voor een training volgt.

Individuele training van een kind is ook mogelijk. U betaalt dan € 75,= per 45 minuten incl. btw en excl. materiaal.
Training van 2 deelnemers samen is ook mogelijk, het inidividuele tarief wordt dan gedeeld.